Den här utbildningen syftar till att ni som förare av olika fordon skall kunna nyttja ert fordon på ett så effektivt sätt som möjligt, men ändå kunna spara tid, bränsle och hålla nere era fordonskostnader. Därtill skall ni kunna köra på ett så miljömässigt korrekt sätt som det är möjligt, detta i sin tur ger oss alla en bättre miljö och ni som fordonsförare får en bättre ekonomi på köpet.

Under en timmes individuellt anpassad utbildning får deltagaren uppleva hur det med enkla förändringar av sitt sätt att köra går att minska bränsleförbrukningen högst avsevärt. Vi väljer en genomtänkt slinga där föraren får köra s.k. blandad körning. Själva utbildningen innehåller tre moment:

  • Deltagaren får köra slingan på det sätt som hen vanligtvis kör.
  • Teoretisk genomgång i bilen med tips och råd för trafiksäker och hållbar körning.
  • Praktisk tillämpning av de nya kunskaperna genom körning med undervisning i trafiksäker och hållbar körning. Bränsleförbrukningen mäts i moment ett och jämförs sedan med förbrukningen i moment tre.

Analys av det erhållna resultatet kopplas till körsätt och hur man ska agera i trafiken för att köra så hållbart och trafiksäkert som möjligt.

För mer information eller bokning kontakta Anders Kalborg på tel.nr 0555-100 10