Testa terrängkörningsteknik och bli en bättre förare! Det är förarens kompetens och skicklighet tillsammans med kännedom om hur bilens olika system fungerar som avgör om ni tar er fram i terrängen eller inte. Ni lär er grunderna i hur ni skall bemästra olika situationer på ett säkert sätt. Terrängbilar kan hur lätt som helst övervinna till synes otillgänglig terräng. Samtidigt kan de fastna helt oförståligt på en plan gräsmatta. Kursen är en garanterat rolig upplevelse som samtidigt ger en hel del bra kunskap.

Upplägg:
Samling med fika
Genomgång i säkerhetyshallen
Körning på banan
Kaffe och avslutning

För mer information eller bokning, kontakta Anders Kalborg på tel: 0555-100 10