Den obligatoriska riskutbildningen är speciellt inriktad på motorcykel och omfattar två delar.

    • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
  • Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1, A2 och A måste du ha gjort båda delarna i riskutbildningen.

Du som har ett giltigt körkort för motorcykel och har gått riskutbildning för motorcykel, behöver inte gå någon ny riskutbildning när du ska göra körprov för en högre motorcykelbehörighet.

Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel


Riskutbildning del 1:

Alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteenden som medför ökade risker

Syfte och mål
”2 § Riskutbildning del 1 ska lyfta fram risker som är speciella för motorcyklister och ge kunskap om beteenden som är riskfyllda samt förbättra elevens attityder till dessa. Utbildningen syftar också till att ge eleven kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning samt andra faktorer som medför ökade risker. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.”

Riskutbildning del 2:

Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden Syfte och mål

Syfte och mål
”5 § Riskutbildning del 2 ska belysa riskerna med motorcykelkörning, vanliga olyckssituationer och farliga beteenden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning. Utbildningen ska även öka elevens riskmedvetande, självinsikt och medvetande om sina egna begränsningar. Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och förarbeteende, samt dess betydelse vid trafikolyckor. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få bättre förståelse för betydelsen av att vara förutseende och anpassa sin hastighet, samt få ökad motivation att köra med stora säkerhetsmarginaler. Övningarna ska vara verklighetsförankrade och relatera till vanliga trafiksituationer och olyckor, samt även visa konsekvenser av misslyckanden. De färdighetsinriktade inslagen ska begränsas och fokus ska vara mer på hur man undviker att hamna i risksituationer än hur man tar sig ur dem.”

Krav på skyddsutrustning under del 2

När du kör måste du ha hjälm och ändamålsenlig skyddsutrustning som är avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar och ryggskydd. Hjälmen och utrustningen ska vara fri från skador.
Utrustning finns att låna och ingår i priset. Vill man ha egen utrustning går det också bra.


Riskutbildning del 1 och 2 kombinerat:

Passa på att genomföra riskettan och risktvåan under en och samma dag! Vi erbjuder heldagar på VTC där vi under ena halvan av dagen kör risk 1  och under andra halvan risk 2. Lunch ingår.


Våra fordon
Yamaha MT 07
Yamaha MT 125


Betalning
Du betalar på trafikövningsplatsen med kort eller via swish

Avbeställning av tid
Får du förhinder måste du lämna återbud minst tre arbetsdagar i förväg, om inte debiteras du på halva avgiften

Tolk
OBS! Utbildningen hålls på svenska, vilket innebär att ni måste förstå och kunna utrycka er på svenska. Känner ni er inte säker på språket får ni själv ordna och ta med er en tolk. Eventuell ersättning till tolk svarar ni själv för. Väljer ni att påbörja utbildningen och blir underkänd får ni inte pengarna tillbaka.

Legitimation
Kom ihåg att ta med godkänd legitimation!


Om jag inte når målet

Det är läraren som ansvarar för utbildningen som bedömer om du nått målet eller inte. Skulle du inte klara av utbildningen får du komma tillbaks när du har övat mer. Det är personalen på trafikövningsplatsen som meddelar Transportstyrelsen att du har genomfört utbildningen.

Inför den praktiska utbildningen kommer du att få genomföra ett utandningstest innan körning. Visar det sig att du är alkoholpåverkad får du inte genomföra utbildningen och din avgift är förverkad.

Pris, Risk 1.  900 kr
Pris, Risk 2. 3000 kr
Pris, Kombinerad utbildning. 3900 kr