Utbildningen tar upp de grundläggande kunskaper man måste ha för att hantera en bil på olika underlag. Syftet med utbildningen är att uppleva problem och risker med att utföra en undanmanöver på halt underlag. Under utbildningen tittar vi närmre på bilens olika hjälpsystem och lär oss att använda dem på bästa sätt. Vi testar att köra på både strävt och halt underlag, genomför bromsövningar i olika farter samt provar på undanmanövrar och kurvtagning. Utbildningen avslutas i säkerhetshallen där vi  bland annat tittar närmre på hur viktigt det är att bältet sitter rätt mot kroppen, hur man tar sig ur en bil som hamnat upp och ner och känner på hur det är att rulla med en bil när man sitter bältad. Vi summerar även alla nya intryck och diskuterar frågor som uppstått under utbildningen.

Efter avslutad utbildning är målet att ni som förare skall inse händelseförlopp i typiska olyckor och känna till de vanligaste olycksorsakerna samt hur man kan förebygga och undvika dem.

Utbildningen sker i automatväxlad elbil.

Upplägg:

Samling med genomgång                                                                                                                                                                                                                                   Körning på banan                                                                                                                                                                                                                                                 Kaffe                                                                                                                                                                                                                                                               Avslutning i säkerhetshallen

Pris: 1650:- inkl. moms/deltagare (i grupp om 10)

För bokning eller mer information, kontakta Anders Kalborg på tel: 0555-100 10