Många anställda färdas i bilen i sitt dagliga yrke. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänstpersonal, distriktssköterskor, veterinärer, väktare, hantverkare, servicepersonal, säljare och många andra.
Är ni en av dessa?

Vi hjälper er att göra rätt val för att bli en vinnare i trafiken!
Efter utbildningen ska arbetsgivare och anställda ha fått kunskap om hur man skapar en trafiksäker bilresa i yrket.
Deltagaren ska ha ökad kunskap om sin trafikmiljö.
Arbetsmiljöansvariga får ökad kunskap om vad som krävs av dem
och vägledning om hur de ska agera för att leva upp till dessa krav.
För mer information eller bokning kontakta Anders Kalborg på tel: 0555-100 10