Vi är mycket stolta över att vara den första trafikövningsplatsen i Sverige som använder oss av enbart Elbilar och hoppas att många kommer att följa vårt exempel. Fördelarna med Elbilar framför bilar med förbränningsmotorer är många, t.ex. så är de betydligt mycket mer effektiva, orsakar mindre trafikbuller, är billigare att köra, har bättre köregenskaper och håller längre, men framförallt så vill vi lyfta fram denna satsning ur ett miljöperspektiv.

Av den energi som matas in i en förbränningsmotor blir cirka 62 procent till värme, 15 procent förloras i tomgången och 5 procent är drivlineförluster. Bara 18 procent av energin som tillförs används till att driva bilen framåt. I en elbil används 83 procent av energin till att driva bilen framåt.

Så kom till oss på Värmlands Trafikcenter och kör grönt för miljön!