Körteknik

Denna utbildning syftar till att visa bilens och förarens möjligheter men också begränsningar. Vi går igenom ett antal körmoment och koncentrerar oss på den enskilde förarens körteknik. De olika momenten genomförs med hjälp av erfarna instruktörer från...