Fortbildning Yrkeskompetensbevis (YKB) för lastbil och buss

Har du missat någon av delkurserna i din YKB-utbildning, eller har du kanske inte kommit igång med utbildningen än? Ta det lugnt! Vi kommer att ha ett uppsamlingsheat till hösten vecka 43, där vi erbjuder alla fem delkurser. Kurserna är: Delkurs 1: Effektiv körning.  Delkurs 2 Godstransport (lastbil) eller persontransport (buss). Delkurs 3: Lagar & regler.  Delkurs 4: Ergonomi & hälsa. Delkurs 5: Trafiksäkerhet & kundfokus.  Utbildningen har som mål att ni som yrkesförare skall repetera och förnya era kunskaper i ert arbete som yrkesförare. Vi kan skräddarsy utbildningen helt utefter önskemål inom ramen för fortbildning för Yrkeskompetensbevis. Kraven på utbildning inom yrkeskompetensbevis (YKB) infördes den 10 september 2008 för förare av persontransporter med buss respektive från och med den 10 september 2009 för förare av godstransporter med tung lastbil. Vi bedriver kontinuerlig YKB-utbildning av yrkeschaufförer vid Värmlands Trafikcenter och vi jobbar för att erbjuda en helhetslösning för er som kund. Vi tar ansvar för att kalla er personal när det är dags för ett utbildningstillfälle och vi tar även hand om dokumentationen som normalt ansvaras av den enskilde chauffören. Utbildningen är uppdelad på 5 delkurser á 7 h, totalt handlar det om 35 timmars utbildningstid som skall slutföras inom en 5-årsperiod. Nedan följer detaljerad information kring alla delkurserna: Delkurs 1: Effektiv Körning Syfte/innehåll: Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv, samt lära sig att minska slitage och förebygga störningar. Stor vikt läggs vid trafiksäkerhet och ekonomisk körning. Mål: Kursdeltagaren ska känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, kunna optimera bränsleförbrukningen och minska slitaget på fordonet. Delkurs...