Hjullastare Godshantering utbildning

Kurstid: 5-14 dagar, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter. Kursen utförs av våra TYA-certifierade utbildare För att arbeta som hjullastarförare krävs i de flesta fall traktorkort eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper. För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i: Arbetsmiljö och säkerhet Hjullastare Godshantering Godshantering innebär att lasta, bära och lossa gods. Här används skopa, kranarm och pallgafflar, men även hydrauliska redskap såsom sopvals eller snöslunga mm. Anpassar oss alltid från kundens behov och önskemål, eftersom våra kunder alltid står i centrum. Med vårt lilla format skapar vi en personligare kontakt till alla våra kunder. Vi vill gärna ha långsiktiga avtal med företag för att uppdatera/utbilda inom våra utbildnings ämnen. Vårt syfte? Minska arbetsplatsolyckor Bättre lönsamhet för ert företag Öka produktiviteten OBS! Utbildning är inte en kostnad, utan en investering! För mer information och bokning av utbildning kontakta: Anders Kalborg, tel: 0555-100...

Truckutbildning

B1 Motviktstruck (Upp till 40 ton) Kurstid: 3-5 dagar, beroende på förkunskaper & erfarenhet. Kursen utförs av våra TYA-certifierade utbildare och följer AFS 2006:05 krav på kompetens samt TLP-10, den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter. Anpassar oss alltid från kundens behov och önskemål, eftersom våra kunder alltid står i centrum. Med vårt lilla format skapar vi en personligare kontakt till alla våra kunder. Vi vill gärna ha långsiktiga avtal med företag för att uppdatera/utbilda inom våra utbildnings ämnen. Vårt syfte? Minska arbetsplatsolyckor Bättre lönsamhet för ert företag Öka produktiviteten OBS! Utbildningen är inte en kostnad utan en investering! För mer information och bokning av utbildning kontakta: Anders Kalborg, tel: 0555-100...

Riskutbildning för motorcykel

Den obligatoriska riskutbildningen är speciellt inriktad på motorcykel och omfattar två delar. Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1, A2 och A måste du ha gjort båda delarna i riskutbildningen. Du som har ett giltigt körkort för motorcykel och har gått riskutbildning för motorcykel, behöver inte gå någon ny riskutbildning när du ska göra körprov för en högre motorcykelbehörighet. Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel Riskutbildning del 1: Alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteenden som medför ökade risker Syfte och mål ”2 § Riskutbildning del 1 ska lyfta fram risker som är speciella för motorcyklister och ge kunskap om beteenden som är riskfyllda samt förbättra elevens attityder till dessa. Utbildningen syftar också till att ge eleven kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning samt andra faktorer som medför ökade risker. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.” Riskutbildning del 2: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden Syfte och mål Syfte och mål ”5 § Riskutbildning del 2 ska belysa riskerna med motorcykelkörning, vanliga olyckssituationer och farliga beteenden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning. Utbildningen ska även öka elevens riskmedvetande, självinsikt och medvetande om sina...