Riskutbildning del 1 för behörighet B (personbil)

Riskettan (kallas även för riskutbildning del 1) infördes som en obligatorisk del av körkortsutbildningen den första april år 2009 och är den första delen av riskutbildning (den andra delen är ”Halkkörningen”). Riskettan innefattar, som namnet avslöjar, olika typer av riskbeteenden i trafiken såsom alkohol, droger, trötthet och stress. Riskettan är en viktig del av Trafikverkets nollvision och syftar bland annat till att öka medvetenheten om farliga beteenden i trafiken och skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt körande. Poängen är att ni som körkortselev ska bli medveten om riskerna med ett visst beteende bakom ratten men också få verktyg och råd om hur ni undviker ett sådant beteende. Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare. Det finns inga krav på att ni måste genomföra Riskettan innan Risktvåan. Ni kan alltså först göra Halkkörningen och sedan utföra Riskettan. Ni kan göra utbildningen som privatist hos Värmlands Trafikcenter. Pris: 900 kr inkl. moms. Betalning görs vid Värmlands Trafikcenter i samband med utbildningen, swish eller med kort. Vi tar inte emot kontanter. För privat bokning av riskutbildning del 1 behörighet B, använd bokningssidan eller kontakta Värmlands Trafikcenter på tel: 0555-61995. OBS! Utbildningen hålls på svenska, vilket innebär att ni måste förstå och kunna utrycka er på svenska. Känner ni er inte säker på språket får ni själv ordna och ta med er en tolk. Tolken skall vara minst 16 år. Eventuell ersättning till tolk svarar du själv för. Väljer du att påbörja utbildningen och blir underkänd får du inte pengarna tillbaka. NOTE! The education at Värmlands Trafikcenter...