Riskutbildning för motorcykel

Den obligatoriska riskutbildningen är speciellt inriktad på motorcykel och omfattar två delar. Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1, A2 och A måste du ha gjort båda delarna i riskutbildningen. Du som har ett giltigt körkort för motorcykel och har gått riskutbildning för motorcykel, behöver inte gå någon ny riskutbildning när du ska göra körprov för en högre motorcykelbehörighet. Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel Riskutbildning del 1: Alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteenden som medför ökade risker Syfte och mål ”2 § Riskutbildning del 1 ska lyfta fram risker som är speciella för motorcyklister och ge kunskap om beteenden som är riskfyllda samt förbättra elevens attityder till dessa. Utbildningen syftar också till att ge eleven kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning samt andra faktorer som medför ökade risker. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.” Riskutbildning del 2: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden Syfte och mål Syfte och mål ”5 § Riskutbildning del 2 ska belysa riskerna med motorcykelkörning, vanliga olyckssituationer och farliga beteenden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning. Utbildningen ska även öka elevens riskmedvetande, självinsikt och medvetande om sina...

Förarbevis Terränghjuling Från och med 1 oktober 2009 infördes ett separat förarbevis för terränghjuling som krävs om ni skall köra ett sådant fordon och har ett körkort utfärdat efter 1 jan 2000. Utbildningen leder till förarbevis för terränghjuling enligt Transportstyrelsens kursplan. Syftet med utbildningen är att öka förarens körskicklighet och att belysa problematiken kring, hastighet, vägval och körning under särskilda förhållanden. För att få ett förarbevis för terränghjuling krävs att ni har: fyllt 16 år gått en utbildning hos en godkänd utbildare gjort ett godkänt kunskapsprov, ni behöver inte göra något körprov. Upplägg: Teori samt kunskapsprov för terränghjuling enligt Transportstyrelsens författningssamling Lunch Praktiska övningar Tidsåtgång: Heldag Pris: 3.900:- exkl. moms   Fortbildning Terränghjuling  Vi erbjuder även en fortbildningskurs i framförande av terränghjuling. Syftet med denna kurs är att öka körskickligheten och belysa problematiken kring hastighet, vägval och körning under särskilda förhållanden hos er som redan har ett förarbevis för terränghjuling eller har ett körkort som är utfärdat innan 1 jan 2000. Denna utbildning följer arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande arbetsgivaransvar. Upplägg: 4 timmar praktiska övningar Kaffe och smörgås ingår Pris: 2.400:- exkl. moms För bokning eller mer information kontakta Anders Kalborg på telefon: 0555 – 100 10...

Riskutbildning del 1 & 2

Passa på att genomföra riskettan och risktvåan under en och samma dag! Vi erbjuder heldagar på VTC där vi under ena halvan av dagen kör Risk1 och under andra halvan Risk2. Lunch ingår. För att kunna tillgodogöra er utbildningen är det viktigt att ni förstår och kan uttrycka er på svenska. Om ni känner er osäker på språket skall ni ta med er en tolk. Tolken måste vara minst 16 år. Utbildningen sker i automatväxlad elbil. Pris: 3 100 kr inkl. moms.                   Betalning görs vid Värmlands Trafikcenter i samband med utbildningen, swish eller med kort. Vi tar inte emot kontanter. För bokning av Risk 1 & 2 använd bokningssidan eller kontakta Värmlands Trafikcenter på telefon: 0555 – 619 95. Välkommen med Er...

Riskutbildning del 1 för behörighet B (personbil)

Riskettan (kallas även för riskutbildning del 1) infördes som en obligatorisk del av körkortsutbildningen den första april år 2009 och är den första delen av riskutbildning (den andra delen är ”Halkkörningen”). Riskettan innefattar, som namnet avslöjar, olika typer av riskbeteenden i trafiken såsom alkohol, droger, trötthet och stress. Riskettan är en viktig del av Trafikverkets nollvision och syftar bland annat till att öka medvetenheten om farliga beteenden i trafiken och skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt körande. Poängen är att ni som körkortselev ska bli medveten om riskerna med ett visst beteende bakom ratten men också få verktyg och råd om hur ni undviker ett sådant beteende. Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare. Det finns inga krav på att ni måste genomföra Riskettan innan Risktvåan. Ni kan alltså först göra Halkkörningen och sedan utföra Riskettan. NI kan göra utbildningen som privatist hos Värmlands Trafikcenter. Utbildningen hålls på svenska, vilket innebär att ni måste förstå och kunna uttrycka er på svenska. Känner ni er inte säker på språket får ni själv ordna och ta med er tolk. Tolken skall vara minst 16 år. Pris: 900 kr inkl. moms. Betalning görs vid Värmlands Trafikcenter i samband med utbildningen, swish eller med kort. Vi tar inte emot kontanter. För privat bokning av riskutbildning del 1 behörighet B, använd bokningssidan eller kontakta Värmlands Trafikcenter på tel: 0555-61995. Välkommen med Er...