Riskutbildning del 2 för behörighet B (Personbil)

Vid Värmlands Trafikcenter kan ni som skall ta körkort med behörigheten B genomgå er riskutbildning del 2 behörighet B, dvs. körning på halt underlag. Ni kan göra utbildningen som privatist hos Värmlands Trafikcenter och då ingår bil och lärare. Syftet med utbildningen är att ni ska lära er att hantera riskfyllda situationer, främst manövrering på halt underlag. Efter avslutad utbildning är målet att ni ska ha upplevt risker med olika hastigheter och körning under särskilda förhållanden. Ni ska få möjlighet till en värdering av hastighetens, väglagets, fordonets och er egen förmåga som förare att påverka en uppkommen situation. En viktig del av utbildningen är elevens reflektion kring sina handlingar bakom ratten samt diskussionen som skall äga rum mellan elev och lärare samt övriga deltagare i utbildningen. Riskutbildning del 2 är cirka tre timmar lång och omfattar: Mänskligt beteende Bilens beteende Körning under särskilda förhållanden Ni skall vara i slutskedet av er körkortsutbildning när ni gör riskutbildning del 2. Utbildningen sker i automatväxlad elbil. Pris: 2200 kr inkl. moms. Betalning görs vid Värmlands Trafikcenter i samband med utbildningen, swish eller med kort. Vi tar inte emot kontanter. För privat bokning av riskutbildning del 2 behörighet B, använd bokningssidan eller kontakta Värmlands Trafikcenter på tel: 0555-61995. OBS! Utbildningen hålls på svenska, vilket innebär att ni måste förstå och kunna utrycka er på svenska. Känner ni er inte säker på språket får ni själv ordna och ta med er en tolk. Tolken skall vara minst 16 år. Eventuell ersättning till tolk svarar ni själv för. Väljer ni att påbörja utbildningen och blir underkänd får ni inte pengarna tillbaka. NOTE! The education at Värmlands Trafikcenter AB is in Swedish, which...

Off Road-körning med fyrhjulsdrivna fordon

Testa terrängkörningsteknik och bli en bättre förare! Det är förarens kompetens och skicklighet tillsammans med kännedom om hur bilens olika system fungerar som avgör om ni tar er fram i terrängen eller inte. Ni lär er grunderna i hur ni skall bemästra olika situationer på ett säkert sätt. Terrängbilar kan hur lätt som helst övervinna till synes otillgänglig terräng. Samtidigt kan de fastna helt oförståligt på en plan gräsmatta. Kursen är en garanterat rolig upplevelse som samtidigt ger en hel del bra kunskap. Upplägg: Samling med fika Genomgång i säkerhetyshallen Körning på banan Kaffe och avslutning För mer information eller bokning, kontakta Anders Kalborg på tel: 0555-100...