Fortbildning enligt Arbetsmiljöverkets krav för arbetstagare som kör i tjänsten

Många anställda färdas i bilen i sitt dagliga yrke. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänstpersonal, distriktssköterskor, veterinärer, väktare, hantverkare, servicepersonal, säljare och många andra. Är ni en av dessa? Vi hjälper er att göra rätt val för att bli en vinnare i trafiken! Efter utbildningen ska arbetsgivare och anställda ha fått kunskap om hur man skapar en trafiksäker bilresa i yrket. Deltagaren ska ha ökad kunskap om sin trafikmiljö. Arbetsmiljöansvariga får ökad kunskap om vad som krävs av dem och vägledning om hur de ska agera för att leva upp till dessa krav. För mer information eller bokning kontakta Anders Kalborg på tel: 0555-100...

Körteknik

Denna utbildning syftar till att visa bilens och förarens möjligheter men också begränsningar. Vi går igenom ett antal körmoment och koncentrerar oss på den enskilde förarens körteknik. De olika momenten genomförs med hjälp av erfarna instruktörer från motorsportvärlden. Målet är att hjälpa er bli en bättre förare genom att ta del av vad de erfarenheter instruktörerna samlat på sig i rallyskogen eller på racingbanan. Mycket tid ägnas åt planering, spårval, rattrörelser och körställning. Efter detta sker en samling i säkerhetshallen där alla nya intryck och erfarenheter summeras.   Upplägg: Samling och fika Genomgång i säkerhetshallen Körning på banan Kaffe och avslutning För mer information kontakta Anders Kalborg på tel: 0555-100...

Fortbildning Yrkeskompetensbevis (YKB) för lastbil och buss

Har du missat någon av delkurserna i din YKB-utbildning, eller har du kanske inte kommit igång med utbildningen än? Ta det lugnt! Vi kommer att ha ett uppsamlingsheat till hösten vecka 43, där vi erbjuder alla fem delkurser. Kurserna är: Delkurs 1: Effektiv körning.  Delkurs 2 Godstransport (lastbil) eller persontransport (buss). Delkurs 3: Lagar & regler.  Delkurs 4: Ergonomi & hälsa. Delkurs 5: Trafiksäkerhet & kundfokus.  Utbildningen har som mål att ni som yrkesförare skall repetera och förnya era kunskaper i ert arbete som yrkesförare. Vi kan skräddarsy utbildningen helt utefter önskemål inom ramen för fortbildning för Yrkeskompetensbevis. Kraven på utbildning inom yrkeskompetensbevis (YKB) infördes den 10 september 2008 för förare av persontransporter med buss respektive från och med den 10 september 2009 för förare av godstransporter med tung lastbil. Vi bedriver kontinuerlig YKB-utbildning av yrkeschaufförer vid Värmlands Trafikcenter och vi jobbar för att erbjuda en helhetslösning för er som kund. Vi tar ansvar för att kalla er personal när det är dags för ett utbildningstillfälle och vi tar även hand om dokumentationen som normalt ansvaras av den enskilde chauffören. Utbildningen är uppdelad på 5 delkurser á 7 h, totalt handlar det om 35 timmars utbildningstid som skall slutföras inom en 5-årsperiod. Nedan följer detaljerad information kring alla delkurserna: Delkurs 1: Effektiv Körning Syfte/innehåll: Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv, samt lära sig att minska slitage och förebygga störningar. Stor vikt läggs vid trafiksäkerhet och ekonomisk körning. Mål: Kursdeltagaren ska känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, kunna optimera bränsleförbrukningen och minska slitaget på fordonet. Delkurs...

Utbildning i sparsam körning för personbil, lastbil och buss

Den här utbildningen syftar till att ni som förare av olika fordon skall kunna nyttja ert fordon på ett så effektivt sätt som möjligt, men ändå kunna spara tid, bränsle och hålla nere era fordonskostnader. Därtill skall ni kunna köra på ett så miljömässigt korrekt sätt som det är möjligt, detta i sin tur ger oss alla en bättre miljö och ni som fordonsförare får en bättre ekonomi på köpet. Under en timmes individuellt anpassad utbildning får deltagaren uppleva hur det med enkla förändringar av sitt sätt att köra går att minska bränsleförbrukningen högst avsevärt. Vi väljer en genomtänkt slinga där föraren får köra s.k. blandad körning. Själva utbildningen innehåller tre moment: Deltagaren får köra slingan på det sätt som hen vanligtvis kör. Teoretisk genomgång i bilen med tips och råd för trafiksäker och hållbar körning. Praktisk tillämpning av de nya kunskaperna genom körning med undervisning i trafiksäker och hållbar körning. Bränsleförbrukningen mäts i moment ett och jämförs sedan med förbrukningen i moment tre. Analys av det erhållna resultatet kopplas till körsätt och hur man ska agera i trafiken för att köra så hållbart och trafiksäkert som möjligt. För mer information eller bokning kontakta Anders Kalborg på tel.nr 0555-100...